Chia Sẻ

21/03/2018

Tôi là một đứa mơ mộng, bởi thế cho nên ngày còn bé, hình dung của tôi về “anh hùng” phải vừa lực lưỡng, vừa có sức mạnh siêu nhiên, làm nhiệm vụ cao cả giải cứ

21/03/2018

Ngày nay dường như chúng ta sợ hãi những từ đơn giản như lòng tốt, khoan dung và nhân hậu. Phải chăng chúng ta không tin vào những ngôn từ tốt đẹp như lúc xưa c